UČESNICI TTL 2018
STARTNI BROJ 001
IME Maja
PREZIME Pašić
GODIŠTE 1983
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 2:58:00 2 2:02:10
3 0 4 0
5 0 6 2x
7 0 8 0
9 03:36:47 10 02:10:00
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 002
IME Adnan
PREZIME Bajić
GODIŠTE 1984
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 1:50:05 2 1:34:00
3 2:11:00 4 03:03:10
5 03:47:15 6 1x
7 0 8 02:01:00
9 02:51:30 10 0
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 003
IME Jasmina
PREZIME Hodžić
GODIŠTE 1991
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 1:46:00
3 0 4 0
5 0 6 2x
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018
 
STARTNI BROJ 005
IME Adnan
PREZIME Hadžić
GODIŠTE 1978
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 1:40:39 2 0
3 1:55:01 4 02:43:42
5 0 6 0
7 0 8 0
9 02:14:54 10 0
11 02:51:46 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018
 
STARTNI BROJ 006
IME Edin
PREZIME Hurić
GODIŠTE 1972
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:32:37 2 01:26:01
3 01:40:20 4 0
5 02:58:53 6 4x
7 03:56:30 8 01:49:05
9 0 10 01:10:00
11 02:21:22 12 0
13 0 14 02:15:30
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 008
IME Vedrana
PREZIME Ajanović
GODIŠTE 1977
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 3:22:00 2 2:04:10
3 0 4 0
5 06:30:00 6 2x
7 0 8 0
9 03:59:05 10 02:28:00
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 009
IME Mubina
PREZIME Mehmedović
GODIŠTE 1989
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 3:22:15 2 0
3 0 4 0
5 06:30:15 6 0
7 0 8 0
9 03:59:15 10 02:10:00
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 010
IME Rusmir
PREZIME Jašarević
GODIŠTE 1983
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 2:04:00
3 2:30:00 4 03:16:00
5 04:23:25 6 2x
7 0 8 0
9 02:52:00 10 01:39:00
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 011
IME Haris
PREZIME Memišević
GODIŠTE 1970
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 1:53:49 2 0
3 0 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 012
IME Anela
PREZIME

B. Muhtarević

GODIŠTE 1981
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 1:44:00 2 0
3 1:56:00 4 03:12:10
5 03:12:10 6 3x
7 03:56:30 8 01:49:50
9 02:15:15 10 0
11 02:32:37 12 0
13 01:34:00 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 014
IME Mirzet
PREZIME Halilović
GODIŠTE 1969
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 1:35:10 2 1:18:42
3 1:41:25 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 02:43:28 10 0
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 015
IME Mirsada
PREZIME Jahić-Zenuni
GODIŠTE 1968
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 2:58:15 2 2:02:00
3 0 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 016
IME Amir
PREZIME Tobudić
GODIŠTE 1971
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 1:44:10 2 1:33:00
3 1:55:40 4 03:12:15
5 0 6 1x
7 0 8 0
9 0 10 0
11 02:32:40 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 017
IME Amir
PREZIME Selimović
GODIŠTE 1976
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 01:46:15
3 2:22:56 4 0
5 0 6 1x
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 018
IME Armin
PREZIME Hadžić
GODIŠTE 1990
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 0
3 0 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018

 

STARTNI BROJ 019
IME Dalibor
PREZIME Bradvić
GODIŠTE 1979
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 0
3 0 4 02:56:04
5 03:28:20 6 1x
7 0 8 0
9 0 10 0
11 02:36:55 12 0
13 0 14 0
15   TTL 2018