UČESNICI TTL 2019
STARTNI BROJ 001
IME Maja
PREZIME Pašić
GODIŠTE 1983
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 03:37:42
3 0 4 0
5   6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 002
IME Adnan
PREZIME Bajić
GODIŠTE 1984
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:27:16 2 0
3 01:16:04 4 0
5 0 6 0
7 02:48:12 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 003
IME Damir
PREZIME Tursić
GODIŠTE 1985
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:31:00 2 03:15:33
3 01:31:00 4 0
5   6 04:17:25
7 03:31:10 8 0
9 0 10 0
11 02:57:25 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 004
IME Nermin
PREZIME Klapić
GODIŠTE 1975
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:35:00 2 02:19:00
3 01:18:05 4 0
5   6 06:59:50
7 02:22:45 8 02:50:00
9 0 10 04:17:12
11 03:35:00 12 DNF
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 005
IME Adnan
PREZIME Hadžić
GODIŠTE 1978
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 0
3 0 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019
 
STARTNI BROJ 006
IME Edin
PREZIME Hurić
GODIŠTE 1972
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:25:06 2 02:14:55
3 01:11:31 4 01:20:49
5   6 08:49:17
7 0 8 02:29:11
9 02:15:57 10 03:30:24
11 02:25:19 12  
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 007
IME Almir
PREZIME Gabrić
GODIŠTE 1981
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:45:10 2 0
3 01:55:11 4 02:04:00
5   6 05:23:00
7 0 8 04:46:00
9 03:43:00 10 0
11 0 12 DNF
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 008
IME Vedrana
PREZIME Ajanović
GODIŠTE 1977
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:20:00 2 0
3 0 4 0
5 0 6 02:47:01
7 DNF 8 0
9 0 10 0
11 0 12 DNF
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 009
IME Mubina
PREZIME Mehmedović
GODIŠTE 1989
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:36:00 2 03:37:45
3 0 4 0
5 0 6 02:15:00
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 010
IME Rusmir
PREZIME Jašarević
GODIŠTE 1983
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:37:00 2 02:46:38
3 01:23:00 4 01:52:10
5   6 05:05:47
7 0 8 0
9 03:40:10 10 0
11 03:37:01 12 DNF
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 011
IME Mirza
PREZIME Hasić
GODIŠTE 1978
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:07:04 2 0
3 01:40:44 4 0
5   6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 03:37:07 12 DNF
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 012
IME Anela
PREZIME

B. Muhtarević

GODIŠTE 1981
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:27:13 2 02:14:33
3 01:16:10 4 0
5   6 0
7 02:12:00 8 0
9 0 10 03:30:07
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 013
IME Mirza
PREZIME

Hidžić

GODIŠTE 1980
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:26:13 2 0
3 0 4 0
5   6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 014
IME Selma
PREZIME Žunić
GODIŠTE 1983
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:42:00 2 03:35:10
3 02:16:46 4 02:01:00
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

0
STARTNI BROJ 015
IME Melisa
PREZIME Delalić
GODIŠTE 1983
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:43:00 2 03:35:00
3 0 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 016
IME Amir
PREZIME Tobudić
GODIŠTE 1971
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 0
3 01:19:23 4 0
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 017
IME Damir
PREZIME Sejdin
GODIŠTE 1981
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 01:39:00 2 0
3 01:20:00 4 0
5 0 6 04:14:32
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 018
IME Damir
PREZIME Šehović
GODIŠTE 1979
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:31:28 2 03:02:12
3 01:39:16 4 01:52:15
5   6 05:06:58
7 03:31:02 8 03:24:59
9 02:51:51 10 0
11 03:38:12 12 0
TTL 2019

 

STARTNI BROJ 019
IME Dalibor
PREZIME Bradvić
GODIŠTE 1979
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 0 2 0
3 0 4 0
5   6 0
7 02:35:22 8 02:56:00
9 0 10 0
11 0 12 DNF
TTL 2019
 
STARTNI BROJ 020
IME Nela
PREZIME Hukić
GODIŠTE 1985
PERSONAL link
UČEŠĆE U LIGI
BR.KOLA VRIJEME BR.KOLA VRIJEME
1 02:45:00 2 0
3 02:16:45 4 02:04:00
5 0 6 0
7 0 8 0
9 0 10 0
11 0 12 0
TTL 2019