TRAIL 12: BREŠKE

NAME: BREŠKE

LENGTH: 25km

ELEVATION: 750m

Kategorija: III

TRACK: Gradina parking - Kozlovac - Crno Blato - Tisovac - Breške - Nikolići -  Hidani - Dokanj - raskrsnica Tetima - Klupa - Gradovrh - Dedino brdo - Pecara 2 - Gradina parking.

DOWNLOAD GPX

DOWNLOAD GPX.ZIP

© 2022 Tuzla Trail. All Rights Reserved.