LEAGUE GUIDELINES

Član 1. – opšte odredbe „Tuzlanske trail lige“
1.1. „Tuzlanske trail lige“ je skup trail utrka organizovanih od strane kluba Tuzla Trail, koje iste organizuje u vlastitom aranžmanu, koja propisuje pravila održavanja kola lige, a ujedno ih i nadgleda.
1.2. Pravila „Tuzlanske trail lige“ su propisane ovim Pravilnikom.
1.3. Organizator skupa trail kola unutar „Tuzlanske trail lige“ je klub Tuzla Trail.
1.4. Takmičar je svaka fizička osoba koja je ispunila sve zahtjeve Organizatora kod prijave na ligu, te je istu i započeo.
1.5. Volonter je svaka fizička osoba koju je Organizator lige odobrio za volontera, bez postojanja uslova isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.
1.6. Pravilnika se moraju pridržavati Organizatori, Volonteri i Takmičari koji učestvuju u ligi.
1.7. Organizator lige ima pravo postupiti drugačije od Pravilnika, samo ukoliko je to potrebno radi sigurnosti takmičara.
1.8. Organizator, Takmičar i Volonter dužan je dobro proučiti Pravilnik, kako bi izbjegao potencijalne probleme i nejasnoće koje mogu nastati nepoznavanjem pravila.
1.9. U slučaju promjene ili dopune Pravilnika, Organizatori, Natjecatelji i Volonteri biti će obaviješteni na vrijeme.
1.10. Službeni e-mail lige je tuzlatrail@gmail.com, a službena internetska stranica lige je - www.tuzlatrail.com.

Član 2. - Vrste utrka
2.1. Unutar lige organiziraju se trail utrke i brdske cestovne utrke.
2.2. Trail je fizička aktivnost koja podrazumijeva kretanje na nogama - hodanje, planinarenje ili trčanje po različitim prirodnim terenima (doline i ravnice, brda, gore, planine) i to u potpunosti po označenim stazama od strane Organizatora. U trail utrci Takmičar je dužan kretati se po označenoj stazi, bez iznimaka, a svako nepridržavanje navedenog pravila rezultirat će sankcioniranjem Takmičara u prestupu. U slučaju da se staza djelomično kreće putovima koji su već označeni planinarskim oznakama (markacijama), a Organizator postavi vlastite oznake samo na skretanjima i križanjima, utrka će se i dalje smatrati trail utrkom.
2.3. Brdske cestovne utrke podrazumjevaju kretanje Takmičara po utvrđenoj stazi sa asfaltnom podlogom ili tucanikom uz savlađivanje nezanemarive visinske razlike.
2.4. Unutar iste utrke, neke kategorije mogu biti trail, a neke brdske cestvone što će biti biti navedeno u najavi utrke. Također, dopušteno je miješanje te dvije aktivnosti unutar iste kategorije, na način da dio utrke može biti trail, a dio utrke brdsko cestovna. U najavi utrke mora biti jasno naznačeno da će ta kategorija sadržavati obje aktivnosti te se mora navesti približan omjer jedne i druge.

Član 3. – Kontrolne tačke
3.1. Na svim utrkama kontrolne tačke će biti postavljene na položaju određenim od strane Organizatora. Kontrolne tačke mogu biti tačke sa postavljenim perforatorima, gdje Takmičar sam perforira kontrolni listić koji mu je priredio Organizator ili tačke „žive“ kontrole gdje Organizator zapisuje prolazak natjecatelja.
3.2. U trail utrci obavezan je obilazak svih kontrolnih tačaka. Takmičar će biti diskvalifikova ukoliko nije prošao preko jedne ili više kontrolnih tačaka. Jednako tome, ukoliko Takmičar nije u mogućnosti dokazati da je prošao sve kontrolne točke, bilo kontrolnim listićem ili zapisom Organizatora – Takmičar će biti diskvalifikovan.
3.3. Kontrolne točke obilaze se redoslijedom kojim odredi organizator utrke, a navedeno je u uputama utrke.
3.5. Ako se na utrci obilazak kontrolnih tačaka kontroliše preko kontrolnog listića, gubitak istog rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara. Nije dozvoljen ni jedan drugi način dokazivanja prolaza kontrolne tačke, npr. fotografijom, svjedočenjem drugih takmičara, GPS tragom, itd..
3.6. U slučaju da se propust dogodi od strane Organizatora, može doći do izuzetka ovih pravila, ali samo na način da ni jedan drugi takmičar nije oštećen njihovom promjenom.

Član 4. – Kategorije
4.1. Svako kolo lige će prema odabranoj stazi (dužina i visinska razlika) biti kategorisano koeficijentom za malu, srednju, veliku i superveliku.

Član 5. – Bodovanje na utrci
5.1. Svaka kategorija bodovat će se zasebno.
5.2. Bodovi će se dodjeljivati na slijedeći način:
1. mjesto – 100 bodova
2. mjesto - 95 bodova;
3. mjesto - 90 bodova;
4. mjesto - 85 bodova;
5. mjesto - 80 bodova;
6. mjesto - 75 bodova;
7. mjesto - 70 bodova;
8. mjesto - 65 bodova:
9. mjesto - 60 bodova;
10. mjesto - 55 bodova;
11. mjesto - 50 bodova;
12. mjesto - 45 bodova;
13. mjesto - 40 bodova;
14. mjesto - 35 bodova;
15. mjesto - 30 bodova;
16. mjesto - 30 bodova;
17. mjesto - 30 bodova;
18. mjesto - 30 bodova
Slijed bodovanja nastavlja se s po jednim bodom manje.
5.3. Na utrkama nije moguće da dvoje ili više takmičara podijeli istu poziciju u poretku.
5.4. Bodovanje se vodi odvojeno za muškarce i žene.

Član 6. – Bodovanje u ligi
6.1. Ukupni poredak u ligi vodi se za sve kategorije zajedno na način da se bodovi iz svakog kola množe sa koeficijentom na slijedeći način:

mala – broj osvojenih bodova pomnožen s koeficijentom 1
srednja – broj osvojenih bodova pomnožen s koeficijentom 2
velika – broj osvojenih bodova pomnožen s koeficijentom 3
specijal – broj osvojenih bodova pomnožen s koeficijentom 4
 
Nakon što se bodovi Takmičara pomnože sa koeficijentom, bodovi iz svakog kola se sabiraju. Pobjeđuje takmičar sa najviše bodova.
6.2. Bodovanje se vodi odvojeno za muškarce i žene.
6.3. Za konačni plasman i pobjednika lige/sezone, svakom takmičaru se sabiraju najbolji plasmani u 5 od 6 kola koliko ukupno sezona broji kola. Ako takmičar nastupi u više od 5 kola (svih 6 kola), sabirat će mu se pet najboljih ostvarenih plasmana.
Na ovaj način je omogućeno svim takmičarima da izostanu samo jednog kolo, a da im to ne utiče na njihov konačni plasman.
6.4. Nakon svakog kola, objaviti će se lista ukupnog poretka takmičara u ligi, najkasnije pet dana nakon završetka kola.
6.5. Na kraju lige objaviti će se ukupni pobjednici/pobjednice lige.

Član 7. – Žalbe
7.1. Žalbe od strane Takmičara upućuju se Organizatoru lige u pisanom obliku na službeni e-mail Organizatora lige, odnosno na službeni e-mail kluba „Tuzla Trail“ tuzlatrail@gmail.com.
7.2. Organizator lige dužan je odgovoriti na žalbu u roku od dva dana od zaprimanja iste.

Član 8. – Uslovi učešća u Tuzlanskoj trail ligi
8.1. Kotizacija za učešće na ligi iznosi 100KM. Uplaćena kotizacija podrazumjeva pravo učešća takmičara u svim organizovanim kolima lige. Svaki registrovani takmičar će po završetku lige dobiti učesničku medalju, majicu lige, a pobjednici lige u muškoj i ženskoj konkurenciji nagrade. Administrativni dio praćenja lige podrazumjeva vođenje statistike svih rezultata, fotografsku zabilješku, održavanje web stranice lige, kao i public na društvenim mrežama.
8.2. Dobnu granicu za sudjelovanje na ligi određuje Organizator lige.
8.3. Svaki Takmičar svojom prijavom/registracijom je saglasan da će se na utrci takmičiti na vlastitu odgovornost i da je upoznat sa svim pravilima utrke, a kojih će se pridržavati radi svoje osobne sigurnosti, sigurnosti ostalih takmičara i Organizatora, te da je upoznat s mogućim rizicima koje takmičenje sadrži.
8.4. Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari takmičara tokom i nakon utrke.

Član 9. - Mjerenje vremena
9.1. Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom Takmičara kroz ciljnu liniju.
9.2. Organizator utrke je službeni mjeritelj vremena ili unajmljeni mjeritelj koji je stručan po tom pitanju.
9.3. Krajnje vrijeme za dolazak na kontrolnu tačku i/ili na cilj određeno je u uputama utrke. Dolazak na kontrolnu tačku ili cilj poslije propisanog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

Član 10. – Registracija na učešće u ligu
10.1. Registracija se provodi na način kako to propisuje Organizator lige.
10.2. Uplata učešća provodi se na način kako to propisuje Organizator lige.

Član 11. - Oprema
11.1. Organizator propisuje obavezujuću opremu koju je Takmičar dužan nositi sa sobom tokom trajnja utrke kao što su spremnik sa vodom, first aid kit i napunjen mobitel, te može dati prijedlog dodatne opreme putem službene stranice uzimajući u obzir meteorološke prilike.
11.2. Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg takmičara prije, poslije ili u bilo koje vrijeme tokom utrke ukoliko je ona propisana kao obavezna.

Član 12. - Obavezni dokumenti
12.1. Takmičar mora imati sa sobom ličnu kartu.

Član 13. - Pravila diskvalifikacije
13.1. Nepridržavanje ili ignorisanje ovog Pravilnika rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara.
13.2. Nepoštivanje uputa utrke rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara.
13.3. Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava privatnu imovinu ili imovinu Organizatora, te ostavljanja otpadaka u nepredviđeni prostor za to (priroda) rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara.
13.4. Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara.
13.5. Korištenje zabranjenih puteva, prečica, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara, osim na mjestima dozvoljenim od strane Organizatora.
13.6. Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava tokom utrke rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara.
13.7. Dolazak na određenu kontrolnu tačku ili cilj poslije limitiranog vremena rezultirat će diskvalifikacijom Takmičara.

Član 14. – Odustajanje
14.1. Takmičar može odustati u bilo kojem trenutku tokom utrke.
14.2. Takmičar je obavezan o tome obavijestiti Organizatora na službene brojeve mobitela dobivene u uputama utrke.
14.3. Organizator utrke osigurat će prijevoz odustalom natjecatelju do cilja ukoliko je isti potreban iz sigurnosnih razloga, te zbrinjavanje i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

Članak 15. - Ekološka pravila
15.1. Takmičar tokom utrke ne smije zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.
15.2. Takmičar ne smije bacati otpad u prirodu već je obavezan otpad nositi sa sobom ili ga odložiti na zato predviđena mjesta.
15.3. Za svako narušavanje navedenih pravila, Takmičar će biti diskvalifikovan.

Član 16. – Sponzori
16.1. Sponzori utrke bit će jasno izloženi na za to predviđenim mjestima.

Član 17. – Sigurnost
17.1. Takmičar je dužan imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane Organizatora.
17.2. Takmičar je dužan imati sve potrebne dokumente koje Organizator zahtjeva, a propisana su ovim Pravilnikom ili je navedeno u najavi utrke.
17.3. Takmičar je dužan pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane Organizatora.
17.4. Takmičar je dužan pridržavati se svih pravila navedenih u pravilima utrke.
17.5. U slučaju nezgode, takmičar koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći takmičarima u nevolji.
17.6. Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i takmičenje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost takmičara ili same utrke.

Član 18. – Promjena staze
18.1. Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih tačaka, skraćivanja vremena i dužine trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike, i ukoliko je ugrožena sigurnost takmičara.
18.2. Organizator utrke zadržava pravo odgode starta u vremenu od jedan sat na dan utrke ukoliko određene vremenske ili tehničke prilike ne dopuštaju redovan start.
18.3. Organizator utrke zadržava pravo da odgodi utrku na slijedeći mogući datum ili otkaže ukoliko dođe do elementarne nepogode.

Član 19. - Saglasnost o medijskoj slobodi
19.1. Svaka osoba prijavom na utrku daje saglasnost da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.
19.2. Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i fotografskih materijala.

Član 20. – Nagrade
20.1. Organizator lige obvezuje se da će prirediti nagrade, medalje ili diplome za prva mjesta u ligi, u ženskoj i muškoj kategoriji.

Član 21. – Sankcije
21.1. Takmičar koji se nije pridržavao nekih od pravila ili je svojim ponašanjem ugrozio svoje ili tuđe zdravlje ili život, imovinu ili ugled „Tuzlanske trail lige“, može biti odstranjen s pojedine utrke ili svih budućih utrka lige od strane Organizatora lige.
© 2024 Tuzla Trail. All Rights Reserved.